Výroba tuhých alternativních paliv

Jsme přední český výrobce a dodavatel tuhých alternativních paliv

IČZ CZU00881

Specializujeme se na bezodpadové, energetické a materiálové využití odpadu. Odpady, které nelze vrátit zpět do oběhu, zpracováváme pro ekologické využití v podobě tuhých alternativních paliv. Jedná se zejména o odpady, které nelze účelně recyklovat, vedlejší produkty výroby, staré ekologické zátěže či biomasu. Provozujeme kapacitně největší linku na zpracování tuhých alternativních paliv v Česku s kapacitou 200 tun vyrobených alternativních paliv denně, která se stávají alternativním zdrojem energie, šetří zdroje fosilních paliv a emise oxidu uhličitého. Nevyužitelný odpad je nadrcen na frakci dvou a půl centimetrů a výsledkem je drcená směs materiálů s označením tuhá alternativní paliva, která splňují potřebné parametry a stala se nezbytnou náhradou fosilních paliv používaných v cementárnách. Ty jsou dnes schopny nahradit až 90 % primárních surovin těmito alternativními zdroji energie.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.