Objednávka odvozu a zpracování odpadu

  • Domů
  • Objednávka odvozu a zpracování odpadu

Objednejte si odvoz a zpracování odpadu spojený s pronájmem kontejnerů

Odpad


Cena bude určena individuálně dle kvality odpadu. Kontaktujte Dr. Ing. Karla Šaška, MBA – sasek@celio.cz.
Doprava kontejneru44,00 Kč /km
Manipulace s kontejnerem580,00 Kč/hod
Pronájem kontejneru240,00 Kč/den
Fakturace dopravy proběhne dle skutečnosti.
Ceník dopravy
Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.