Stabilizace a neutralizace odpadů

Minimalizujeme množství odpadů uložených na skládkách

IČZ CZU00168

NEUTRALIZACE

Snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky metodou neutralizace, při které jsou vhodné odpady neutralizovány řízenou chemickou reakcí kyseliny nebo zásady, jejímž žádoucím produktem je voda a nerozpustné soli. Odpadní vody čistíme v chemické nebo biologické čistírně odpadních vod dle jejich složení.


STABILIZACE

Metodou stabilizace zajišťujeme trvalé odstranění nebezpečných látek obsažených v odpadech. Stabilizace je založena na změně fyzikálních a chemických vlastností odpadů, při které dochází k homogenizaci odpadů zpracovaných do podoby vodného roztoku nebo suspenze s pojivy a dalšími přísadami. Stabilizovaný odpad může být následně využíván v závislosti na jeho kvalitě bez rizika sekundární kontaminace životního prostředí.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.