CZ | EN

Objednávka odvozu a zpracování odpadu

  • Home
  • Objednávka odvozu a zpracování odpadu

Objednejte si odvoz a zpracování odpadu spojený s pronájmem kontejnerů

Odpad


Cena bude určena individuálně dle kvality odpadu. Kontaktujte Dr. Ing. Karla Šaška, MBA – sasek@celio.cz.
Doprava kontejneru44,00 Kč /km
Manipulace s kontejnerem580,00 Kč/hod
Pronájem kontejneru240,00 Kč/den
Fakturace dopravy proběhne dle skutečnosti.
Ceník dopravy
All accepted waste must be accompanied by a basic waste description or written information on the specific characteristic of the appearance and consistency of the waste, and an expert report pursuant to Annex 1(5) (5.2) of Decree 294/2005 Coll.