Člen skupiny
CZ | EN

Ekologické využití odpadu

Ekologické využití odpadu

10. 2. 2020

EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ ODPADU

V oblasti odpadového hospodářství působíme od roku 1993 a do našich technologií neustále začleňujeme nejmodernější trendy pro ekologické využití a odstranění odpadů

Zpočátku své činnosti se společnost CELIO zabývala odstraněním odpadů, a to především z domácností, výrobního průmyslu a starých ekologických zátěží. Záleží nám na šetrném přístupu k životnímu prostředí, proto dosavadní způsoby odstranění odpadů přeměňujeme v ekologické využití odpadu pro efektivní využití zdrojů a snížení zátěže na životní prostředí. Odpady, které nelze vrátit zpět do oběhu, zpracováváme na energetické využití v podobě tuhých alternativních paliv.

Specializujeme se na bezodpadové, energetické a materiálové využití odpadu

V roce 2010 byla v areálu společnosti vybudována třídící linka na třídění plastů a papíru ke zpětné recyklaci. Zároveň se nabízela otázka, jak využít zbylý materiál, který prošel třídící linkou a nebyl využitelný k recyklaci. Jsme si vědomi, že skládkování není nekonečné, proto se nedílnou součástí naší činnosti stalo Centrum pro mechanickou úpravu odpadů. V Centru jsou dnes zpracovávány odpady, které nelze účelně recyklovat, vedlejší produkty výroby, staré ekologické zátěže nebo biomasa. Výsledkem je materiál s označením tuhé alternativní palivo (TAP), které splňuje potřebné parametry a stalo se nezbytnou náhradou fosilních paliv používaných v cementárnách.

>> Věděli jste, že tuhá alternativní paliva nahrazují až 90 % fosilních paliv ve vyspělých cementárnách?

Jsme přední český výrobce a dodavatel tuhých alternativních paliv

V roce 2019 se společnost CELIO připojila do skupiny PURUM KRAFT a doplnila svým zaměřením celek odpadového komplexu, na který se skupina v rámci komplexních služeb v oblasti životního prostředí zaměřuje. Skupina PURUM KRAFT posílila všeobecný rozvoj společnosti CELIO výběrem odborníků ze svých řad a díky tomuto úsilí patří v současnosti firma CELIO k předním výrobcům a dodavatelům tuhých alternativních paliv na českém trhu.

Nadále posilujeme ekologické využití odpadů

Nemalým projektem, který v současné době připravujeme, je modernizace solidifikačního a stabilizačního zařízení, kterým minimalizujeme množství odpadů uložených na skládkách. Služby stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů plánuje společnost rozšířit a modernizací plně využít jejich potenciál. Důležitým faktorem této investice je výsledný produkt tohoto procesu, který již nebude spadat do kategorie ostatní odpad, ale stane se certifikovaným výrobkem, který bude splňovat parametry pro další využití, například na úpravy terénu.

Šetříme zdroje nerostných surovin

V následujícím období plánujeme také rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE). Vzhledem ke spotřebě energie na výrobu TAP je nutností co nejefektivněji využívat různých obnovitelných zdrojů, ke kterým FVE rozhodně patří. Prakticky nevyčerpatelný zdroj energie, při jehož provozu nevznikají žádné emise nebo škodlivé látky a šetří zdroje nerostných surovin.