CZ | EN

Aktuality

Zástupci společnosti CELIO, a.s. podali Městskému úřadu Litvínov, odbor stavební úřad, ohlášení stavby


Práce nás baví
Celý článek >

Celio se rozrůstá


Společnost Celio, a.s. naplňuje cíle vlastní politiky přechodu na oběhové hospodaření. Připravujeme spuštění nové recyklační linky.
Celý článek >

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů


Více než 2 230 000 tun odpadů se daří v České republice efektivně využít díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem…
Celý článek >

Cirkulární plast a počátky plastové nadvlády


Vracíme plasty do života a poradíme si se všemi – PET, PP, HDPE, ABS, PC/ABS, PMMA, PS a PC plasty. Provozujeme pokrokové technologie k jejich…
Celý článek >

Posun k moderním trendům v nakládání s odpady


Společnosti CELIO a Purum se řadí mezi největší firmy zabývající se recyklací v Česku.
Celý článek >

Začátek konce skládkování odpadů


Co může udělat svědomitý občan, obec a výrobce jakožto původce odpadu, aby prevence a využití vedlejších produktů vítězily nad levným uložením…
Celý článek >