CZ | EN

Aktuality

Celio se rozrůstá


Společnost Celio, a.s. naplňuje cíle vlastní politiky přechodu na oběhové hospodaření. Připravujeme spuštění nové recyklační linky.
Celý článek >

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů


Více než 2 230 000 tun odpadů se daří v České republice efektivně využít díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem…
Celý článek >

Na začátku září bude zahájeno zpracování a odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice


Společnost Purum ve spolupráci s ČD Cargo a Thermoservis zahájila zpracování a následný odvoz 35 tisíc tun odpadu, který byl po tornádu v…
Celý článek >

Vyjádření k částečnému omezení provozu společnosti CELIO


Společnost CELIO a.s. se podílí jako subdodavatel na zakázce odstranění starých ekologických zátěží na skládce průmyslových odpadů Nelahozeves.
Celý článek >

Cirkulární plast a počátky plastové nadvlády


Vracíme plasty do života a poradíme si se všemi – PET, PP, HDPE, ABS, PC/ABS, PMMA, PS a PC plasty. Provozujeme pokrokové technologie k jejich…
Celý článek >

Posun k moderním trendům v nakládání s odpady


Společnosti CELIO a Purum se řadí mezi největší firmy zabývající se recyklací v Česku.
Celý článek >

Začátek konce skládkování odpadů


Co může udělat svědomitý občan, obec a výrobce jakožto původce odpadu, aby prevence a využití vedlejších produktů vítězily nad levným uložením…
Celý článek >

Odpad jako surovina pro další výrobu


Proč jsou tuzemské odpady vytlačovány již hotovými a levnějšími substráty ze zahraničí a končí na skládkách? Přední čeští odborníci se shodli,…
Celý článek >