Aktuálně


<< novinky pro rok: 2014 >>


Vážení,

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravované akci

 

„JARNÍ ÚKLID SE SPOLEČNOSTÍ CELIO“

 

Tato akce je zaměřena na podporu úspory primárních zdrojů energie a zpracování

odpadů do podoby alternativních paliv nebo jako vstupních surovin pro další

zpracování.

  Více...

Vážení návštěvníci,

Vítejte na internetových stránkách společnosti CELIO a.s. Tyto internetové stránky jsme se snažili sestavit tak, aby se každý z Vás seznámil s naší společností. Obor podnikání společnosti CELIO a.s. – nakládání s odpady - je pro řadu lidí společensky citlivé téma. Společnost CELIO a.s. patří již dnes mezi středně velké firmy s převážně regionálním významem. Specializujeme se na nakládání s pevnými odpady. Vlastníme a provozujeme jeden z největších skládkových areálů v zemi nacházející se v sídle společnosti. Ten postupně přeměňujeme z pouhého místa se skládkami do regionálního centra pro nakládání s odpady s více variantami jejich odstranění. Během naší podnikatelské aktivity si uvědomujeme, že v dlouhodobém časovém horizontu vlastní skládkování bude pouze nejkrajnějším způsobem odstranění odpadů. Snažíme se přicházet s nabídkami na řešení odstranění odpadu, kde se nejlépe potkávají aspekty ekologické, ekonomické a systému právní regulace odpadového oboru. Společnost CELIO a.s. byla založena v roce 1993 a prošla během své existence řadou různorodých etap vývoje. Jedno se však v našem podnikání jednoznačně osvědčuje a to transparentnost a odpovědnost. Proto se na našich internetových stránkách snažíme prezentovat skutečně takoví, jací jsme. Také se snažíme chovat k našim obchodním partnerům a hlavně k životnímu prostředí odpovědně. Zdali se nám to daří, musíte posoudit pouze Vy. Chceme věřit, že jste-li zástupce podnikatelského sektoru, jsme Vás přesvědčili o výhodách obchodní spolupráce s námi. Chceme věřit, že jste-li běžný občan či politik, jsme Vás přesvědčili, že naše podnikání je plně v souladu se zákony České republiky a že naše podnikání je užitečné nejen pro naše obchodní partnery, ale hlavně i pro přírodu.

Se srdečným pozdravem kolektiv zaměstnanců společnosti CELIO a.s.

CELIO a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001


Copyright © 2011 Celio a.s. Všechna práva vyhrazena.