Zpracování elektroodpadu

Využitelné materiály připravujeme pro další materiálové využití

IČZ CZU00169

Provozujeme zařízení pro úpravu a zpracování elektroodpadu, které slouží k demontáži a následnému využití elektroodpadů, včetně pracoviště na úpravu TV a PC obrazovek. Vzniklé využitelné odpady jsou s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadního elektrozařízení předávány jako druhotné suroviny oprávněným osobám.

Seznam přijímaných odpadů
Integrované povoleníKe každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.