Zpracování elektroodpadu

Využitelné materiály připravujeme pro další materiálové využití

IČZ CZU00169

Provozujeme zařízení pro úpravu a zpracování elektroodpadu, které slouží k demontáži a následnému využití elektroodpadů, včetně pracoviště na úpravu TV a PC obrazovek. Vzniklé využitelné odpady jsou s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadního elektrozařízení předávány jako druhotné suroviny oprávněným osobám.

Seznam přijímaných odpadů
Integrované povolení



Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.