Svoz, sběr a výkup odpadů

Svážíme a recyklujeme odpad

IČZ CZU00169

Zajišťujeme svoz, sběr a výkup všech druhů odpadů, včetně nebezpečných, pro města, obce, firmy, průmyslové společnosti a občany. Máme vlastní techniku a speciální nákladní vozidla. Odpad převezeme do našich zařízení k ekologickému zpracování, recyklaci, materiálovému či energetickému využití. Disponujeme potřebným technickým a technologickým vybavením pro nakládání s odpady.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.