Překladiště odpadů

Dbáme na maximální materiálové využití odpadů

IČZ CZU00167

Naše logistické centrum slouží k dočasnému uskladnění, vytřídění a úpravě odpadů před jejich následným zpracováním, odvozem k dalšímu využití, recyklaci nebo odborné úpravě. Ostatní i nebezpečné odpady připravujeme k materiálovému a energetickému využití, specializujeme se zejména na výrobu tuhých alternativních paliv.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.