Odstraňování odpadů na řízených skládkách

  • Domů
  • Služby
  • Odstraňování odpadů na řízených skládkách

Zajišťujeme bezpečnou ukládku již nevyužitelného odpadu

Provozujeme řadu moderních technologií k energetickému a materiálovému využití odpadu, aby skládky odpadu byly tou poslední etapou v rámci odstraňování odpadu. Pro konečnou ukládku již nevyužitelného odpadu pak provozujeme řízené skládky odpadů skupin S-OO a S-NO, které jsou určeny pro konečné ukládání ostatních a nebezpečných odpadů.SKLÁDKA OSTATNÍHO ODPADU

IČZ CZU00166

Zařízení je určeno pro odstraňování odpadů kategorie ostatní a odpadů s obsahem azbestu, za podmínek uvedených v provozním řádu skládky S-OO a v integrovaném povolení, s celkovou kapacitou 1 962 215 m3. Do skládky jsou přijímány pouze odpady nevhodné k dalšímu využití, jejichž vodný výluh, připravený dle postupu ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo IIa, uvedené v příloze č. 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb., a naplňuje kritéria uvedená v příl. 4, bod 7, vyhlášky č. 294/2005 Sb. Odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.

SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

IČZ CZU00157

Zařízení je určeno pro odstraňování odpadů kategorie nebezpečný s celkovou kapacitou 189 900 m3. Na skládku S-NO jsou přijímány a ukládány pouze odpady s nebezpečnými vlastnosti podle podmínek pro skládky S-NO uvedeným v bodech 8 a 9, přílohy č. 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.