Kompostárna

Snižujeme množství ukládaných odpadů na skládku

IČZ CZU00756

Množství ukládaných odpadů na skládku snižujeme kompostováním, organicky rozložitelný odpad obvykle tvoří až 60 % směsného odpadu domácností. Kompostování je velice efektivní způsob materiálového využití biologicky rozložitelných materiálů, při kterém je organický odpad přeměněn na kyprou zeminu. Kompost má rozsáhlé možnosti následného využití, obohacuje a zkvalitňuje půdu, zachovává přirozený koloběh organických látek v přírodě, využíváme ho zejména jako rekultivační materiál.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.