Energetické využití odpadů

Ostatní a nebezpečné odpady připravujeme k energetickému využití

IČZ CZU00168

Upravujeme ostatní a nebezpečné odpady, které jsou určeny pro energetické využití, například v cementárnách. Jedná se zejména o odpadní barvy, oleje, tuky, rozpouštědla, dřevo znečištěné nebezpečnými látkami, nebo nadrcený materiál TAP pro zlepšení homogenity materiálu. Úprava odpadů probíhá v oddělených vsázkách, jejichž vstupní složení se řídí individuální recepturou, stanovenou na základě testu.Ke každému přijímanému odpadu musí být předložen základní popis odpadu, nebo písemná informace o odpadu, která bude obsahovat podrobnou charakteristiku vzhledu a konzistence odpadu, odborný úsudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 1, bodu 5, podbodu 5.2, k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů.