Posun k moderním trendům v nakládání s odpady

Posun k moderním trendům v nakládání s odpady

5. 1. 2021

Společnosti CELIO a Purum se řadí mezi největší firmy zabývající se recyklací v Česku

Téměř polovina komunálních odpadů v Česku se stále skládkuje, tomu bude konec. Po šestiletém hledání konsensu schválila Sněmovna nový balíček legislativy Ministerstva životního prostředí s platností od 1. 1. 2021, který přináší moderní trendy v nakládání s odpady. Zejména zvýšení třídění a využití odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů.

Od skládkování ke třídění, recyklaci a materiálovému využití odpadů

V balíčku nové odpadové legislativy nejvíce rezonuje výrazné omezení skládek. Ve skutečnosti se jedná o zákaz skládkování komunálního odpadu, který lze materiálově a energeticky využít. Česko se musí přiblížit unijním cílům, které předpokládají, že postupně budeme recyklovat 55–65 % komunálních odpadů. Zatímco jsou Češi dobří ve třídění, recyklace u nás pokulhává. Na skládkách stále končí až 46 % komunálních odpadů, což je neúměrně vysoké číslo. Nehledě na plýtvání zdroji a vysokou zátěž pro životní prostředí.

Konec skládkování využitelných odpadů

Nový odpadový zákon posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, které pro moderní společnost představují zdroje, jejichž využití významně šetří cenné primární suroviny, ze současného roku 2024 na 2030. Odpadová legislativa obsahuje řadu dalších nástrojů ke změně nakládání s odpady a nastartování recyklačního průmyslu, jako jsou postupně rostoucí poplatky za ukládání komunálního odpadu na skládky, třídicí sleva pro obce či systém PYAT, tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan skutečně vyprodukuje.

Ambiciózní cíle

Legislativní předpisy obsahují ambiciózní evropské cíle, ačkoli podle některých kritiků na ně systém v Česku zatím není připraven. Celkově chybí recyklační kapacity a zařízení pro energetické využití odpadů, která jsou v Česku pouhá čtyři. Dle České asociace odpadového hospodářství nejsou kapacity na to, kde se například zbytkový materiál po procesu třídění uplatní, protože nová legislativa znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů.

Společnosti CELIO a Purum se řadí mezi největší firmy zabývající se recyklací v Česku

Konstantně se staráme o menší spotřebu primárních zdrojů a odpady měníme v druhotné suroviny nebo energii. Dbáme o využití komunálních a průmyslových odpadů, dlouhodobě budujeme třídicí a recyklační centra po celém Česku. Získané materiály vracíme zpět do zpracovatelského průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Česko v příštích letech čelí výraznému budování infrastruktury třídicích a recyklačních kapacit, aby byly splněny nároky na recyklační poměr v rámci Evropské unie. Je před námi kus práce, ale od počátku naší činnosti věříme, že recyklace, materiálové a energetické využití odpadů jsou jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji.


Zdroj: MŽP, Česká televize