Aktuální požární opatření recyklačního a skládkového komplexu společnosti CELIO

  • Domů
  • Aktuality
  • Aktuální požární opatření recyklačního a skládkového komplexu společnosti CELIO

Aktuální požární opatření recyklačního a skládkového komplexu společnosti CELIO

2. 4. 2024

Počátek letošního roku přinesl zvýšené teploty, které zvyšují pravděpodobnost vzniku požárů. Proto od 2. dubna 2024 posilujeme naše protipožární opatření s cílem minimalizovat možná ohniska požárů. Posilujeme vizuální kontrolu recyklačního a skládkového komplexu, rozšířené využití nejmodernějších termokamer a zvyšujeme četnost preventivně zaměřených požárních hlídek, které mimo jiné monitorují teplotu odpadu v areálu. Současně minimalizujeme provozní plochu skládky ostatního odpadu a zmodernizovali jsme přístupovou cestu ke skládce, aby byl co nejvíce usnadněn a zrychlen případný příjezd požárních vozidel.

S ohledem na aktuální situaci, kdy se výrazně zvyšují venkovní teploty, posílila společnost CELIO monitorování recyklačního a skládkového komplexu instalací modernizovaného kamerového systému. Současně byl zvýšen počet zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za nepřetržité sledování a vyhodnocování monitoringu 24/7. Tito zaměstnanci monitorují kamerový systém ze dvou velínů společnosti CELIO. S prevencí rizik pomáhá i chytrá technologie a v kritických oblastech recyklačního a skládkového komplexu došlo k rozšíření počtu moderních termokamer, které identifikují potenciálně problematická místa ještě před vznikem rizika požáru.

Zvýšení četnosti preventivně zaměřených požárních hlídek a měření teplot ve skládkovém komplexu

Pro zvýšení bezpečnosti na skládce byly posíleny požární hlídky, které systematicky kontrolují terén recyklačního a skládkového komplexu. Kromě toho pravidelně provádějí měření teploty jednotlivých vrstev ve skládkových tělesech. Frekvence požárních hlídek je přizpůsobena aktuální situaci a během provozní doby areálu probíhá kontrola v pravidelných intervalech každých třiceti minut od 6:00 do 18:00 hodin. Po 18:00 do 6:00 hodin probíhá kontrola areálu každých třicet minut pomocí ostrahy a obsluhy EPS.

Zmenšení aktivní plochy skládky a modernizace přístupové cesty

S cílem minimalizovat potenciální rizika jsme aktivní plochu skládky ostatního odpadu redukovali díky překrytí a je neustále sledována pomocí moderních a chytrých kamerových systémů a protipožárními hlídkami. Zároveň budou zintenzivněny fyzické kontroly při vjezdu do areálu společnosti CELIO, aby se snížilo potenciální požární riziko. Bezpečnost na skládce ostatního odpadu byla také zvýšena vybudováním nové moderní cesty, která usnadní a výrazně zrychlí případný příjezd a pohyb požární techniky.

Prevence požárů začíná u vašeho správného třídění odpadu

S vysokými venkovními teplotami se zvyšuje riziko požárů na skládkách, a to často kvůli nesprávnému třídění odpadu. Proto se na vás obracíme s prosbou: buďte pozorní při třídění odpadu a tomu, co umisťujete do nádob na směsný komunální odpad. Sklo, zvláště v letním horku, může fungovat jako lupa a zvyšovat riziko požáru. Stejně tak nedávejte do kontejnerů na komunální odpad baterie, elektrické cigarety a vaporizéry, které představují nebezpečí. Vaše opatrnost a spolupráce jsou klíčové pro bezpečnost skládky a našeho okolí. Děkujeme vám za pomoc!