Odpad se mění na energii: Naše cesta k udržitelné budoucnosti

  • Domů
  • Aktuality
  • Odpad se mění na energii: Naše cesta k udržitelné budoucnosti

Odpad se mění na energii: Naše cesta k udržitelné budoucnosti

14. 12. 2023

Společnost CELIO úspěšně splnila certifikační podmínky stanovené vyhláškou 169/2023 Sb. o tuhých alternativních palivech, kdy tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem


Společnost CELIO získala dva důležité certifikáty, které potvrzují naši angažovanost v oblasti ekologického výrobního procesu a využití tuhého alternativního paliva (TAP). Certifikační orgán QES Cert potvrdil, že využíváme systém managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv. Tento systém je v souladu s normou ČSN EN 15358:2011, což je klíčový aspekt pro zajištění kvality našich tuhých alternativních paliv.

Dále jsme obdrželi certifikát jakosti od Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. – Zkušebna, který potvrzuje, že naše tuhé alternativní palivo je vyrobeno pouze z komponent vytříděného tuhého komunálního nebo průmyslového odpadu, které nelze vhodně zpracovat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Tímto způsobem se odpad přeměňuje na cenný zdroj, který může sloužit v dalších procesech.

Naše tuhé alternativní palivo je určeno pro spalování a spoluspalování pro stacionární zdroje s výkonem vyšším než 20 MW. Může být využito v různých odvětvích, včetně spaloven odpadu či při výrobě cementářského sklínku, čímž se dosahuje energetické účinnosti a minimalizuje se ekologický dopad.

Úspěšné splnění certifikačních podmínek potvrzuje naši technologickou infrastrukturu v transformaci odpadu na zdroj energie a umožňuje nám dodávat udržitelná a ekologicky šetrná řešení pro energetický sektor.