Požární opatření pro letní období skládkového komplexu společnosti CELIO

  • Domů
  • Aktuality
  • Požární opatření pro letní období skládkového komplexu společnosti CELIO

Požární opatření pro letní období skládkového komplexu společnosti CELIO

29. 5. 2023

Požární opatření pro letní období skládkového komplexu společnosti CELIO 

Letní měsíce přináší vyšší riziko vzniku požárů. Společnost CELIO posiluje protipožární opatření pro minimalizování rizik případných požárů v recyklačním a skládkovém komplexu. Ve snaze předejít riziku požárů implementuje řadu speciálních opatření. Posiluje vizuální kontrolu skládkového komplexu, preventivní využívání termokamer, četnost požárních hlídek, které mimo jiné kontrolují i teplotu odpadu, minimalizuje aktivní plochu skládky ostatního odpadu a další.

Se zvyšujícími se venkovními teplotami posílila společnost CELIO monitorování skládkového komplexu kamerovým systémem. Zároveň došlo k navýšení počtu zaměstnanců, zodpovědných za sledování a vyhodnocování monitoringu nepřetržitě 24/7, kteří kamerový systém monitorují ze dvou velínů společnosti CELIO. S prevencí rizik pomáhá i chytrá technika a v kritických oblastech skládkového komplexu došlo ke zvýšení počtu termokamer, které odhalí problémová místa dříve, než vznikne riziko požáru.

Zvýšení požárních hlídek a měření teplot ve skládkovém komplexu

V rámci lepšího zabezpečení skládky bylo přistoupeno ke zvýšení požárních hlídek, které fyzicky kontrolují terén skládkového komplexu a mimo jiné pravidelně měří i teploty vrstev ve skládkovém komplexu. Četnost požární hlídky je odvozena od závažnosti situace a během běžného provozu areálu je četnost hlídky stanovena v pravidelných intervalech každých třiceti minut od 6:00 do 22:00 hodin, od 22:00 do 6:00 probíhá kontrola areálu každých čtyřicet pět minut.

Zmenšení aktivní plochy skládky

Z důvodu minimalizace potenciálních rizik dojde k překrytí skládky ostatního odpadu v takové míře, aby aktivní plocha skládky byla co nejmenší, byla pod neustálým dozorem kamerových systémů a protipožární hlídky. Zintenzivněny budou také fyzické kontroly při vjezdu do areálu společnosti CELIO s cílem minimalizovat případné požární riziko.

Přispějte k minimalizaci případných požárních rizik

Nesprávné složení odpadu v popelnici v kombinaci s vysokými teplotami v letních měsících jsou častou příčinou zahoření na skládce. Obracíme se na občany, aby věnovali zvýšenou pozornost na třídění odpadu a tomu, co ukládají do nádob na směsný komunální odpad. Nezapomínejte na klasické působení skla jako lupy, které v letním období představuje vysoké riziko, stejně tak neukládejte zejména baterie, elektronické cigarety a vaporizéry do komunálního odpadu.