Zástupci společnosti CELIO podali Městskému úřadu Litvínov, odbor stavební úřad, ohlášení stavby

  • Domů
  • Aktuality
  • Zástupci společnosti CELIO podali Městskému úřadu Litvínov, odbor stavební úřad, ohlášení stavby

Zástupci společnosti CELIO podali Městskému úřadu Litvínov, odbor stavební úřad, ohlášení stavby

10. 1. 2023

Nový majitel společnosti CELIO a.s., pan Jaroslav Kříž v doprovodu ředitele společnosti panem Karlem Šaškem dnes, 16. 1. 2023, podal Městskému úřadu v Litvínově, odboru stavební úřad, ohlášení stavby v zařízení "Skládkový komplex CELIO a.s." Konkrétně se jedná o opatření uložené odborem životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje - Opatření k eliminaci rizik vyvolaných nakládáním s nebezpečným odpadem vzniklým při plnění státní zakázky.

Pan Jaroslav Kříž, coby nový majitel skládkového komplexu CELIO a.s. tím dal jasně najevo, že s řešením škod po svých předchůdcích myslí vážně. Jeho záměrem je vybudovat moderní centrum pro využívání a recyklaci odpadů světového formátu.Přílohy: