Celio se rozrůstá

Celio se rozrůstá

10. 11. 2022

Společnost CELIO naplňuje cíle vlastní politiky přechodu na oběhové hospodaření. Připravujeme spuštění nové recyklační linky. 

Brzy vám o tom napíšeme více.