Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

  • Domů
  • Aktuality
  • Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

7. 9. 2021

Více než 2 230 000 tun odpadů se daří v České republice efektivně využít díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České asociaci odpadového hospodářství, jejímž členem je také společnost CELIO 

Pro názornější představu, recyklací plastů členské společnosti asociace ušetřily na 35 200 tun oxidu uhličitého, tedy množství, které by jeden osobní automobil vyprodukoval, pokud by 5 000 krát objel Zemi. Opětovně bylo využito na 48 000 tun olova a 1 200 000 stromů, které nemusely být těženy v přírodě. Na 133 454 tun certifikovaných paliv z odpadů každoročně nahrazuje neobnovitelná fosilní paliva a 168 000 tun bioodpadů zkvalitňuje půdu.

Do aktuální sčítací akce se letos zapojily například recyklační či svozové společnosti Purum, Plastic Union a CELIO, Transform Lázně Bohdaneč, Kovohutě Příbram, Kronospan CR, Rumpold, FCC Česká republika, Marius Pedersen, OZO Ostrava, Mondeco a další. Uvedené číslo sice obsahuje jen určitou část členských firem ČAOH, ale výsledky i tak hovoří samy za sebe. Členské společnosti v každodenním pracovním režimu odpady nejen sváží, třídí, ale i materiálově či energeticky využívají, nebo je k využití připravují. A to, o co není zájem a co není efektivně využitelné, je odstraněno v zabezpečených zařízeních. Z aktuálního srovnání vyšlo, že v rámci materiálového využití, jen zúčastnění členové ČAOH, ročně využili a recyklovali přibližně 616 600 tun odpadů a k dalšímu využití do finálních výrobků předali dalších minimálně 420 550 tun odpadů. Do výroby nových plastových výrobků bylo těmito členy ČAOH využito minimálně 17 687 tun plastů, což ušetřilo cca 35 200 tun oxidu uhličitého. Tedy množství, které by jeden osobní automobil vyprodukoval, pokud by 5000 krát objel Zemi. K dalšímu využití bylo také předáno dalších 125 000 tun vytříděných plastů.

Zrecyklováno a připraveno do ingotů bylo rovněž na 48 000 tun odpadního olova, které tak nemuselo být těženo v přírodě, ale je znovu využito z odpadů. Stovky tisíc tun odpadního dřeva bylo recyklováno na výrobu dřevotřískových desek pro nábytek a pro další použití. Jen tím se za rok ušetřilo asi 600 000 stromů. Tříděním papíru a jeho předáním k recyklaci v množství cca 290 000 tun vybrané členské firmy ČAOH dále ušetřily asi 580 000 stromů. Celkem ušetřených skoro 1 200 000 stromů do sebe naváže až 1 200 000 tun oxidu uhličitého. Pomáháme také navracet organickou hmotu do půdy. Jen v aktuálním součtu zúčastnění členové ročně zpracují cca 168 000 tun bioodpadů, ze kterých mimo jiné vyrábí kvalitní kompost, který je vhodný například pro zemědělské půdy. Ty pak s vyšším obsahem organické hmoty mohou lépe zadržovat vodu v krajině. Část kompostů se prodává i občanům k využití do zahrádek. Uvedené společnosti jsou vedle recyklace velmi aktivní také v oblasti energetického využití odpadů, kde jdou převážně moderní cestou doporučovanou a podporovanou ze strany EU. Tedy energetickým využíváním upravených, vytříděných a nerecyklovatelných odpadů, které však stále obsahují nemalé množství energie. Jen vybraní členové ČAOH ročně dokázali vyprodukovat a využít, nebo předat k využití, minimálně 133 454 tun certifikovaných paliv z odpadů. Tato kvalitní paliva byla dále energeticky využita v k tomu určených zařízeních.

Nadále hledáme moderní cesty, jak ještě více odpadů vrátit znovu do oběhu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství a aspekty udržitelného rozvoje

Firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství za sebou mají velmi dobré výsledky. Aktuálně do součtu zapojená část členů ČAOH za rok využila přes 2 230 000 tun odpadů. Pokud bychom to pro představu vyjádřili příkladem, pak toto množství by například pražská spalovna (ZEVO) v Malešicích, s kapacitou 330 000 tun odpadů za rok, spalovala celých 7 let. Množství za rok využitých odpadů členy ČAOH by odvezlo 89 487 kamionů. Ty by v řadě za sebou utvořily kolonu souprav kamionů o délce 1 678 km. Což je vzdálenost jako z Prahy do Liverpoolu nebo do Barcelony. Petr Havelka z ČAOH k tomu dodává: „Zaměstnanci našich firem svým umem a přiložením rukou k dílu každodenně vytvářejí úctyhodné výsledky na poli využívání odpadů. Od vytřídění každé jedné PET láhve až po celek v milionech tun. Často slýcháme: „mělo by se dělat to a to“. Tito lidé to dělají v praxi, a to je o poznání složitější, než o tom mluvit. Je to služba zákazníkům, obcím, městům, firmám. Na své cestě budeme i nadále pokračovat ku prospěchu celé společnosti. O výsledky našeho úsilí se chceme s Vámi podělit.“ I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se firmy snaží hledat další moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu a naplnit tak cíle moderní evropské odpadové strategie. Naše firmy chtějí i nadále poskytovat kvalitní, efektivní a smysluplné služby. Stále více přitom myslíme i na potřebu snižování produkce CO2, přepravní vzdálenosti a na další aspekty udržitelného rozvoje.

Pokračující intenzifikací systémů třídění a svozu odpadů v obcích a městech rovněž chceme přispět k možnému naplnění jednoho z evropských cílů umístěného na samotných horních příčkách odpadové hierarchie. Cíl stanovený Akčním plánem EU k oběhovému hospodářství stanoví, že do roku 2030 má být redukováno množství vznikajících směsných komunálních odpadů na polovinu k roku 2020. Dosaženo toho může být obecně snižováním produkce odpadů, ale také právě další intenzifikací třídění v obcích a městech.

O skutečném využití odpadů jen nemluvíme, ale především to děláme.

Zdroj: ČAOH