Cirkulární plast a počátky plastové nadvlády

Cirkulární plast a počátky plastové nadvlády

22. 3. 2021

Všudypřítomné plasty se staly běžnou součástí každé domácnosti. Začínaly jako převratný výdobytek vědy, dnes se bez nich svět nedokáže obejít. Plastový odpad jsme se naučili třídit, recyklovat a vracet zpátky do oběhu v podobě PET flaků a regranulátu. Nyní jdeme ještě dál a výrazně zvyšujeme procento recyklovaného plastového odpadu

Plastový průmysl má veškeré předpoklady stát se plně cirkulárním odvětvím. Společnosti skupiny PURUM GROUP dlouhodobě budují třídicí a recyklační centra pro maximální využití plastů, jejich vrácení zpět do oběhu a v Česku zajišťují skutečně komplexní recyklaci komunálních a průmyslových plastových odpadů. Od PET plastů v potravinářském průmyslu, dosud nevyužitých plastů ze žlutých kontejnerů, až po obtížně recyklovatelné plasty v automobilovém průmyslu. Poradíme si i s neúčelně recyklovatelnými plasty, které ekologicky zpracováváme v tuhá alternativní paliva.

Kde se vzal, tu se vzal plast

O věcech, které nás běžně obklopují, víme nejméně. Když mluvíme o tom, že je něco z plastu, ve skutečnosti máme na mysli polymery, dlouhé řetězce navzájem spojených molekul vyrobených typicky z ropy nebo zemního plynu. Plasty mají schopnost chemicky se mísit s jinými látkami a tvořit tak různé sloučeniny, což vedlo ke vzniku poměrně rozvětvené plastové dynastie.

Právě z důvodu velké druhové rozmanitosti a vzájemných kombinací je následné využití plastových odpadů komplikovanější, než u jiných materiálů

V současnosti vedle relativně snadno recyklovatelných PET plastů existuje na trhu minimálně sto druhů plastů, dále se lišících přidanými plnivy, které komplikují jejich další využití. Čím víc přísad plast obsahuje, tím hůře se recykluje. Uvedeno na příkladu žlutého kontejneru, k recyklaci se dostanou nejčastěji fólie a PET lahve. Zbylý obsah připadá na ostatní směsný plast, který donedávna kvůli převážně omezené recyklaci způsobené technologickou obtížností mířil do spaloven či na skládky. Za účelem výrazně zvýšit procento využití obsahu žlutého kontejneru přišla skupina Plastic Union s myšlenkou zpracovávat tyto dosud nevyužité plasty, ale také zajistit v co největší míře jejich vrácení do oběhu. Ve spolupráci se skupinou PURUM GROUP stojí za provozem unikátní recyklační technologie, která jako jediná v Česku umožňuje zpracování vícedruhových plastů ze žlutých popelnic, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály.

Z historie plastů

Za zakladatele oné plastové dynastie je považován parkesin, první polysyntetický plast, který byl představen v roce 1862 na průmyslové výstavě v Londýně. Nedočkal se však širšího využití a brzy jej nahradil celuloid, který se používal jako laciná náhrada slonoviny, želvoviny, ebenového dřeva a perleti. Vyráběly se z něj kulečníkové koule, vložky do límečků, pravítka nebo ping-pongové míčky. Proslavil se ale především díky tomu, že položil základy fotografického průmyslu – výroby kinofilmů a svítkových filmů. Jeho nevýhodou byla vysoká hořlavost.

A tak se v roce 1909 objevuje první plně syntetický a nehořlavý plast pod názvem bakelit. Jako nehořlavý materiál a dobrý izolant se nejprve používal na izolátory v elektrotechnice a v automobilovém průmyslu, později se rychle rozšířil do ostatních odvětví. Celé generace zažily tuto explozi, počínaje bakelitovým telefonem a rozhlasovým přijímačem, přes bakelitové vypínače, zásuvky a zástrčky, až k bakelitovým klikám od dveří a oken. Sláva bakelitu začala pomalu ustupovat po druhé světové válce, kdy se objevily další umělé hmoty. Během několika desítek let z velké části ovládly trh. Od počátku padesátých let dvacátého století se pak i tyto plasty dostaly doslova do každé domácnosti. Jistě si vzpomenete na „nerozbitné“ skleničky a roztopené plastové lžičky z filmu Pelíšky režiséra Jana Hřebejka.

Dnes plasty nahrazují tradiční materiály jako je kov, dřevo a sklo. Jsou lehčí, pevnější a odolnější. Díky tomu jsou ekonomičtější a našly tak postupně uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Každý z druhů plastů má specifické vlastnosti uplatnitelné v konkrétním odvětví. Nejčastěji jsou dnes používány v obalovém průmyslu, stavebnictví, při výrobě nábytku či v automobilovém průmyslu.

Zajišťujeme skutečnou recyklaci plastových odpadů

Pokud se podíváme do žlutého kontejneru, pak se z jeho obsahu opětovně využívají zejména PET lahve, které tvoří zhruba čtvrtinu z celkového množství vytříděných plastů. Společnost Purum, člen skupiny PURUM GROUP, je významným zpracovatelem PET plastů, které pokrokovými technologiemi recyklujeme na PET flakes, čisté kousky PET ve tvaru lupínků, které jako druhotnou surovinu vracíme zpět do cirkulární ekonomiky. Dalších až 20 procent představuje HDPE drogerie, kterou odpadářské společnosti na svých třídicích linkách dotřiďují podle aktuální poptávky. Zbývající výměty z dotřiďování, tvořící až 50 procent, se zpravidla odstraňují energetickým využitím.

Nyní ale u nás vznikají nové technologie, které dokážou i tuto část odpadu materiálově recyklovat a vrátit do oběhu

Mezi ně patří unikátní technologie ryze české skupiny Plastic Union na zpracování tvrdých plastů. Jako jediná v Česku umožňuje zpracování vícedruhových plastů ze žlutých popelnic, jako jsou například kelímky od jogurtů, barelovina či obaly, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály. Zaměřujeme se na polypropylen (PP) a polyetylen s vysokou hustotou (HDPE). Výstupem je jednodruhová, homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 procent, který obsahuje jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Regranulát vracíme zpět do zpracovatelského průmyslu, kde zcela či zčásti nahrazuje surovinu primární. PET, HDPE a PP plasty nejsou jedinými, jejichž recyklací se skupina PURUM GROUP zabývá. Společnost Purum se dále specializuje na zpracování tvrdých plastů z průmyslového odpadu se zaměřením na PP, ABS, PC/ABS, PMMA, PS a PC plasty.

Neúčelně recyklovatelné plasty ekologicky zpracováváme v tuhá alternativní paliva

Plasty, které nelze účelně recyklovat a vrátit zpět do oběhu, zpracováváme v tuhá alternativní paliva. Společnost CELIO se řadí k největším výrobcům alternativních paliv v Česku, která představují bezemisní, energetické a materiálové využití odpadu, a nahrazují až 90 procent fosilních paliv používaných v cementárnách. Odpady vnímáme jako cenný zdroj druhotných surovin pro jejich další využití, proto konstantně zajišťujeme efektivní recyklaci odpadů pro své klienty, provozujeme a budujeme moderní a vysoce specializovaná zařízení pro recyklaci a využití odpadu, které jsou jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji hospodářství.

Vracejte s námi plasty zpět do života

Důkladným tříděním, zavezením plastového odpadu do recyklačního zařízení nebo nahrazením části primárního materiálu našimi regranuláty ve výrobě, šetříte nejen své náklady, ale také životní prostředí. Výrobky s podílem našeho recyklátu pak prodlužují životní cyklus plastů a uzavírají cirkulační smyčku.